Att spela är att upptäcka

Vid slutet av 2017 avled vår VD, Chris Van Doorslaer. Vid ett av våra sista möten validerade vi 2018 års produktsortiment.

”Upplev magin med att spela tillsammans” var hans personliga motto och även Cartamundis. Vi tänker fortsätta med att leva upp till detta motto.

Vår anrika historia sträcker sig ända tillbaka till 1765, men våra produkter är populärare än någonsin. Det beror på att människor älskar magin med att spela tillsammans. Genom att spela spel lär vi oss strategi, politik, diplomati och mycket mera. Det formar oss som individer, både socialt och känslomässigt. Vi lär oss hantera nederlag och otur, konflikter och frustration. Men vi lär oss också att bli stolta men ädla vinnare.

Att spela spel för människor samman. När vi slår oss ner tillsammans vid bordet blir ålder, kultur och ekonomisk status oviktiga.

Med sitt yrkeskunnande och sin tillförlitlighet sätter vårt team nya enastående spel till världen så att du kan skapa oförglömliga minnen. Du är en del av den här historien. Mer än så – din roll är ju avgörande för att kunna dela magin med att spela tillsammans.

Det vill jag tacka för.

Jean-Jacques Maartense, VP Consumer Products

Cartamundi Nordic Retail Catalogue

Kontakt

Vill du distribuera våra kortspel? Komma i kontakt!